Ceremonia e çertifikimit të grupit të parë

26 Maj 2022

Ushqim

Organik

Mbrojtja

e Bimëve

Përgatitja

e Dheut

Teori

dhe Praktikë