Programi Edukativ

Kapitulli 1 – Hyrje në Bujqësinë Urbane

Bujqësia Urbane

 • Cilat janë përfitimet dhe sfidat e bujqësisë urbane
 • Pasqyrë e bujqësisë në Shqipëri
 • Ligjëratë mbi përzgjedhjen e dheut të duhur për kopshtarinë në shtëpi
 • Këshilla për të filluar kopshtin tuaj në ambiente urbane

Kapitulli 2 – Ekologjia e tokës

 • Ҫ`është ekologjia
 • Kriteret e ekologjisë
 • Parimet e ekologjisë
 • Ekologji Standarte
 • Ҫ`është produkti ekologjik.

Tulla Urban Farming School

Shkolla e Bujqësisë Urbane

Pa dyshim, nëse COVID-19 na tregoi diçka, atëherë së pari ishte se ushqimi është i rëndësishëm për ne, është baza e ekzistencës tonë, por edhe faktori kryesor i mbi-përdorimit dhe degradimit të tokës sepse nevoja jonë po rritet shpejt nga dita në ditë.
E ardhmja është e pasigurt, kështu që ne duhet të gjejmë mënyra për të prodhuar ushqim pa shqetësimin se mund të na mbarojë.

BUJQËSIA URBANE është një industri në rritje të shpejtë dhe shumë aktive në vende si SHBA, Japonia, Kina, Singapori dhe gjithashtu Evropa. Kjo është një qasje e re dhe inovative e kultivimit të bimëve, të cilën programi edukativ i kursit do ta prezantojë dhe edukojë të rinjtë për jetesën e shëndetshme dhe organike të së ardhmes.

TULLA synon krijimin e një shkolle të Bujqësisë Urbane me një fokus pajisjen e të rinjve me aftësitë e kultivimit të bimëve në zonat urbane, si çatitë, tarracat, ballkonat etj. Fillimisht kursi fillon me hyrje në Bujqësisë Urbane, punëtori dhe ligjërata mbi bazat e kultivimit të bimëve duke filluar: nga gjetja e farave, bimët deri te kushtet atmosferike për bimët në rritje kushtet urbane.

Duke marrë parasysh temën, përveç profesorëve vendas që do të japin mësim gjatë programit, është shumë e rëndësishme për ne që të përfshijmë profesorë ndërkombëtarë të specializuar në këtë fushë.

Kapitulli 3 – Prodhimi i fidaneve

Prodhimi i fidanëve perimore.

 • Ku do të trajtohen
 • Prodhimi tradicional i fidanëve
 • Prodhimi modular i fidanve perimorë

Kapitulli 4 – Mbjellja dhe prodhimi i bimëve perimore

Do të trajtohen mënyrat e mbjelljes, distancat e mbjelljes, shërbimet agroteknike dhe vjeljet.

 • Spinaqi
 • Sallata
 • Erëza

Kapitulli 5 – Prodhimi i Domates

 • Kalendari i mbjelljes së Domates
 • Si të matni shëndetin e dheut
 • Cili është lloji më i mirë i dheut për bujqësinë urbane
 • Si të ruani shëndetin e tokës tuaj

Kapitulli 6 – Prodhimi i Specit

 • Si të planifikoni kultivimin tuaj të Specit
 • Marrja parasysh e motit, mjedisit
 • Kalendari i rekomanduar i rritjes së Specit në Shqipëri

Kapitulli 7 – Prodhimi i Trangullit

 • Si të planifikoni kultivimin tuaj të Specit
 • Marrja parasysh e motit, mjedisit
 • Kalendari i rekomanduar i rritjes së Specit në Shqipëri

Kapitulli 8 – Mbrojtja e perimeve

Mbrojtja e perimeve nga sëmundjet dhe dëmtuesit

 • Parimet për kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve
 • Llojet e zakonshme të dëmtuesve dhe sëmundjeve të perimeve

Tulla Urban Farming School

Mëso si të kultivosh bimë në hapësirën tënde urbane.