Shkollë Urbane Bujqësore në qendër të Tiranës

Home » Shkollë Urbane Bujqësore në qendër të Tiranës
Shkollë Urbane Bujqësore në qendër të Tiranës

Bujqësia në tarracat e kryeqytetit!

‘Urban Farming’ është një industri me rritje të shpejtë dhe mjaft aktive në vende të tilla si SHBA, Japonia, Kina, Singapori dhe po rritet edhe në Evropë. Kjo është një mënyrë inovative dhe e re e bujqësisë në kushte urbane.

Projekti ‘Zhvillimi i Qëndrueshëm Rural’ (SRD) i implementuar nga GIZ, në bashkëpunim me Tulla Culture Center, filluan një program specifik arsimor joformal që do të prezantojë dhe edukojë të rinjtë për jetesën e gjelbër, duke krijuar shkollën e parë urbane bujqësore.

Fokusi i shkollës ‘Urban Farming’ do të jetë pajisja e të rinjve me aftësi bujqësore në zonat urbane, si çati, tarraca etj. Nga ana tjetër do të zhvillohen diskutime dhe seminare mes të rinjve dhe pedagogëve në tema të ndryshme që lidhen me bujqësinë.

Ky pilot projekt bie nën aktivitetet e fushatës ‘AGRICOOL’, iniciuar nga GIZ qysh në vitin 2019, fushatë e dedikuar për ndërgjegjësimin e brezit të ri për sektorin e bujqësisë. Fillimisht projekti do të fillojë me prezantime të bujqësisë urbane, seminare dhe kurse mbi bazat e bujqësisë, të cilat i udhëzojnë studentët përmes përfitimeve të plota të bujqësisë urbane: nga gjetja e farave, bimëve, kushteve të duhura të motit deri te rritja e bimëve në kushte urbane.

Me këtë projekt synohet krijimi i modelit të parë të ‘shkollës urbane bujqësore’ që ofron lidhje thelbësore me ushqimin dhe natyrën në një komunitet urban, pajisja e të rinjve me aftësi bujqësore urbane për të rritur në kushte urbane produkte organike, sigurimin e forumeve për diskutim duke ftuar lektorë ndërkombëtarë dhe kombëtarë në ‘Shkollën Bujqësore Urbane’ (workshope, diskutime të hapura, forume etj.), realizimin i një programi arsimor joformal me mbi 200 pjesëmarrës në një afat kohor 12 mujor dhe krijimin i një sistemi të qëndrueshëm që do të mbulojë kostot e bujqësisë urbane dhe shpenzimet e shkollave pas përfundimit të projektit.

Ky projekt financohet nga Qeveria Gjermane dhe Kika Construction dhe implementohet nga GIZ dhe Tulla Culture Center në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.