Category: Urban Farming

Home » Urban Farming
Ceremonia e ndarjes së Çertifikatave
Post

Ceremonia e ndarjes së Çertifikatave

Pilot projekti i 'Fermës Urbane' u lançua në shkurt 2022, pas investimeve të përfunduara në tarracën e Tulla - Culture Center. Thirrja e parë për pjesëmarrje në shkollën jo-formale u hap në Dhjetor 2021 ku pranuam më shumë se 100 aplikime. Më shumë se 30 pjesëmarrës nga të gjitha moshat ndoqën me sukses kurset mbi, bujqësinë urbane, prodhimin e fidanëve perimore, kultivimin e perimeve, sëmundjet e bimëve etj, dhe zyrtarisht mund t'i quajmë gjenerata e parë e fermerëve urban në Tiranë.